Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren.
Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Wij werken zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en lokale gehandicaptenorganisaties. Via de website 'www.natuurzonderdrempels.nl' en het Handboek ‘Samen op Pad’ stellen wij onze kennis en de ervaringen die wij tijdens schouwen opdoen, gratis voor iedereen beschikbaar.
Wij financieren onze activiteiten met de bijdragen die wij voor onze adviezen ontvangen.

Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Deze financiële ondersteuning heeft ons in het verleden in staat gesteld om onderzoek te doen naar toegankelijke wandelpaden en een overzicht te maken van goede voorbeelden Op dit moment ontwikkelen wij met behulp van een gift een toegankelijk hekwerk voor natuurgebieden die door vee worden begraasd.
Deze projecten kunnen wij niet zonder uw hulp uitvoeren en juist úw bijdrage geeft extra betekenis aan de werkzaamheden van het kenniscentrum.

Met uw gift of donatie stelt u ons in staat om projecten uit te breiden of nieuwe projecten te starten.
Naast een eenmalige gift of donatie willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid van een vijfjaarlijkse gift, waarbij, ongeacht de grootte van uw gift, een aanzienlijk deel voor inkomstenbelastingaftrek in aanmerking komt. U schenkt ons dan veel meer dan u zelf betaalt.

Klik hier voor het formulier om uw gift aan ons door te geven.

Onze secretaris-penningmeester Harry Dietz kan u verdere informatie over de gang van zaken geven.