19.
Kootwijkerbroek - Kootwijk
van west naar oost
5,4 km

74.1 Na 300 meter (3 minuten) steek je een provinciale weg (N 310) over. Een zeer drukke weg zonder oversteek voorzieningen.
74.2 Na de oversteek even linksaf en na 50 meter rechtsaf zandpad met halfverhard fietspad volgen, Kootwijkerdijk.
74.3 Na 2,5 kilometer (25 minuten) bij Y_20329 en picknickbank op Y_splitsing rechtdoor richting Kootwijk, zijpaden negeren.
75.1 Na 2,5 kilometer (25 minuten) in Kootwijk op kruispunt rechtdoor oversteken (de Brink). De Brink gaat over in Kerkendelweg.
75.2 Na 200 meter (2 minuten) buigt de weg naar links en loop je het dorp uit. Je loopt op de rijbaan, hier kan hard worden gereden.