16.
Leusden Zuid - De Glind
van west naar oost
7,9 km

61.1 Na 1,5 kilometer (13 minuten) over het Valleikanaal en gelijk linksaf (theehuis Mon-Chouette).
61.2 Volg het Jaagpad langs het Valleikanaal.
61.3 Na 500 meter (4 minuten) bij boerderij de Kromme Staart scherp rechtsaf.
61.4 Na 170 meter (1 minuut) linksaf op de Leusbroekerweg (drukke weg met smalle fietsstroken).
61.5 Leusbroekerweg gaat over in Voskuilerdijk.
62.1 Na 2,2 kilometer (18 minuten) bij Y-20220 en picknickbank linksaf, Kolfschoterdijk. Je loopt op de rijbaan.
62.2 Na 1 kilometer (8 minuten) kruis je de Moorsterweg (kan hard gereden worden). Oversteken en Kolfschoterdijk vervolgen.
62.3 Bij het eind van de Kolfschoterdijk bij Y-1573/1 en picknickbank linksaf (Kolfschoten). Je loopt op de rijbaan.
63.1 Aan het eind op de T-splitsing steek je over. Je bent in de bebouwde kom maar pas op er kan hard worden gereden. Na de oversteek sla je rechtsaf en loop je op een trottoir langs de Postweg