11.
Groenekan - Lage Vuursche
van west naar oost
9,6 km

41.1 Op de Kastanjelaan houd je links aan en sla je de eerste weg links in (de Lindenlaan). Je loopt op een smalle weg zonder voetpad richting sportvelden, het kan hier druk zijn.
41.2

Aan het eind buigt de weg naar rechts en loop je om het sportveld. Houdt links aan, het pad slingert en gaat over in Voordaansepad (geasfalteerd).

41.3

Je loopt nu op een rustig fietspad door het bos.

42.1

Na 1,5 kilometer (15 minuten) op het einde van het pad sla je linksaf. Je loopt op een rustige weg naast de provinciale weg. Er is geen voetpad.

42.2

Na 100 meter (1 minuut) sla je rechtsaf en loop je via een tunneltje (met links een smal trottoir) onder de provinciale weg door richting Maartensdijk. Je loopt op een fietspad (het Oosterveensepad).

42.3

Na 1,5 kilometer (13 minuten) vlak voor het eind buigt het pad naar rechts. Aan het einde van het pad sla je linksaf (de Planetenlaan). Loop rechts op het trottoir.

42.4

Na 15 meter stopt het trottoir en loop je over een parkeerplaats voor bewoners.

42.5

Na 50 meter is er weer een kort stukje trottoir en kom je op een T-splitsing. Steek recht over (rustige straat) en loop rechtdoor en volg het voetpad aan de overzijde. Je loopt om het gebouw (woonvoorziening voor ouderen). Loop in de richting van de entree van het gebouw. Vlak voor de voordeur kan je het voetpad links vervolgen.

42.6

Je loopt nu op de Kievitenlaan ( heeft aan beide zijden een trottoir). Halverwege wordt het Nachtegaallaan. Zorg dat je aan het eind van de straat aan de linkerkant loopt, dus steek ergens over.

42.7

Aan het einde kruis je een drukke straat zonder voetgangersvoorzieningen (de Dorpsweg). Je moet hier recht oversteken. Aan de overzijde is een fietspad.

43.1

Na oversteek rechtdoor op het Vuursche pad (fietspad);

43.2

Na 2 kilometer (17 minuten) aan het einde bocht naar links. Je loopt langs een tennisbaan.

43.3

Op de viersprong ga je rechts (de Dennenlaan). De Dennenlaan is een brede rustige straat en heeft aan beide zijden grind voor het parkeren van auto's.

43,4

Na 400 meter (3 minuten) sla je rechtsaf (de Vuursche Dreef) richting Lage Vuursche. Rechts is een trottoir.

43.5

Na 200 meter (2 minuten) loop je op de rijbaan. Dit is een rustige slingerende weg door het bos. Men mag hier 60 kilometer per uur rijden. Loop goed aan de kant.

44.1

Na 1 kilometer (8 minuten) bij de T-splitsing bij Y-21356 rechtsaf, de Karnemelkseweg.

44.2

Na 300 meter (3 minuten) bij de splitsing links afslaan en het fietspad volgen. Dit is een bosweg met een fietspad erlangs. Zomers kan het erg druk zijn op het fietspad en is het beter om op de bosweg te lopen. De bosweg is niet altijd beloopbaar. Sommige delen zijn omgewoeld door tractors. Blijf het fietspad volgen.

44.3

Bij Y-21118 rechtdoor en bij Y-200023 rechtdoor. Je bent nu in de Lage Vuursche op de Koudelaan. De Koudelaan is een geasfalteerde weg waar aan beide zijden tussen de bomen geparkeerd wordt door recreanten. Hoe verder je loopt hoe drukker het wordt.

44.4

Aan het eind linksaf de Dorpsstraat. Aan de Dorpsstraat liggen allerlei horecavoorzieningen. De Dorpsstraat heeft aan beide zijde voetpaden. Ga aan de overzijde (rechterzijde) lopen dan kom je op het eind goed uit.