9.
Maarssen station - Fort aan de Klop
van west naar oost
6,7 km

33.1 150 meter (1 minuut) na de brug is aan je rechterhand een rotonde. Het trottoir loopt gewoon in een flauwe bocht naar links door. Je steekt een rustige zijstraat over en je bent na 300 meter (3 minuten) bij een rotonde.
33.2

Voor de rotonde sla je rechts af en steek je over (zebrapad). De oversteek bestaat uit een fietspad, een rijbaan, een middengeleider, een rijbaan, een fietspad en een trottoir. Op het trottoir sla je links af.

33.3 Na 10 meter buigt het trottoir naar rechts. Na 10 meter sla je linksaf en steek je over (zebrapad). De oversteek bestaat uit een fietspad, een middengeleider, twee rijbanen, een middengeleider, een fietspad en een trottoir.
33.4 Op het trottoir sla je rechts af. (de Kerkweg). Recht voor je zie je boven de huizen een torenspits. Hier moet je uiteindelijk naar toe. Omdat je hier een parkeerplaats moet passeren laten we je zigzag lopen. Na 40 meter stopt het trottoir. Aan je linkerhand is de Gaslaan. Recht voor je is het harmonieplein (een soort parkeerplaats). De Kerkweg buigt naar rechts af. Steek schuin rechts over (je steekt een fietspad en een rijbaan over). Sla gelijk linksaf.
33.5 Je loopt nu op een trottoir met rechts woningen en links geparkeerde auto's. Je loopt als het ware om het parkeerterrein heen.
33.6 Na 50 meter is een kruising en die je oversteekt (hier wordt rustig gereden). Aan de overzijde van de straat sla je op het trottoir linksaf.
33.7 Na 20 meter sla je rechtsaf (Harmoniestraat). Aan je linkerhand is een fietspad. Rechts zijn winkels een pleintje en dan weer winkel.
33.8

Na 120 meter (1 minuut) ben je aan het einde van de Harmoniestraat en sla je rechts af.

33.9 Na 10 meter sla je linksaf de Breedstraat in. De Breedstraat heeft aan beide zijde een trottoir. Loop over het trottoir aan de rechter zijnde. Links zijn enkele terrassen die de doorgang kunnen blokkeren. Aan het begin van de Breedstraat passeer je een kerk.
33.10

Na 50 meter loop je over een ophaalbrug over de Vecht. Sla na de brug rechts af (Langegracht).

33.11 De lange gracht is een rustige weg langs de Vecht. Loop aan de linkerkant langs de huizen. Na 300 meter (3 minuten) kom je op een kruising en buigt de Langegracht naar rechts. Sla linksaf, de Schoutenstraat in.
33.12 De Schoutenstraat heeft aan beide zijden hele smalle trottoirs waar je nauwelijks op kunt lopen. Blijf op de rijbaan lopen. Na 40 meter kom je op een kruising en sla je rechtsaf. Dit is de Nassaustraat met aan de rechterzijde een trottoir.
33.13 Na 170 meter (1 minuut) is een kruising sla je voor de kruising rechtsaf de Thorbeckelaan.
33.14 Na 15 meter is aan je linkerhand een zebrapad. Dit steek je over. Na de zebra sla je rechtsaf. Je loopt op een trottoir.
33.15 Na 10 meter kruis je aan je linkerhand een rustige straat (de Oude Maarsseveensevaart) sla linksaf en ga aan de rechterzijde van de Oude Maarsseveensevaart lopen.
33.16 Na 160 meter (1 minuut) stopt de straat en sla je rechts af. Je loopt op het trottoir langs een fietspad.
33.17 Na 30 meter kom je bij een rotonde. Voor de rotonde sla je linksaf en loop je over een zebrapad (druk verkeer). De oversteek bestaat uit een fietspad, een middengeleider, een rijbaan, een middengeleider, een rijbaan.
33.18 Na 10 meter kom je op een tweede oversteek ook met een zebra (rustig verkeer). Deze oversteek bestaat uit twee rijbanen, een fietspad en een trottoir. Op het trottoir sla je links af.
33.19 Na 20 meter buigt het pad naar rechts en loop je weer op de Oude Maarsseveensevaart.
33.20 Na 320 meter (3 minuten) kom je op een kruispunt waar aan je rechterhand een oversteek is met verkeerslichten voor fietser. Steek hier rechts over (dit is een drukke weg waar snel gereden wordt).
33.21

Na de oversteek loop je over een brug en kom je op de Tuinbouwweg. Deze blijf je volgen.

34.1 Na 800 meter buigt de Tuinbouwweg naar links en is er een afslag rechts naar een tunneltje. Blijf de Tuinbouwweg volgen.
34.2 Na 500 meter (4 minuten) buigt de Tuinbouwweg weer naar links en is er weer een afslag rechts naar een tunneltje. Je slaat hier rechtsaf en loopt door het tunneltje. Je loopt nu op een fietspad (Nedereindsevaart).
35.1 Na 200 meter (2 minuten) na het tunneltje kom je op een kruising bij twee oude molens. Je slaat hier linksaf. Je loopt weer op een fietspad (aan beide zijden is een sloot).
35.2 Je kruist een rustige weg aan je rechterhand en na 900 meter is aan je rechterhand een brug met een wit hek. Hier sla je rechtsaf en loop je over een boslaan.
35.3 Na 100 m loop je langs kasteel Oud Zuilen (aan je linkerzijde). Soms is de bijzondere tuin en het theehuis in het kasteel geopend.
35.4 Na 100 meter (1 minuut) buigt de weg naar rechts. Uiteindelijk kom je bij de Vecht uit en sla je linksaf (Vechtdijk). Dit is een smalle weg waar auto's en fietsen rijden. Loop aan de linkerzijde van de weg. Dat is het meest veilig
36.1 Na 200 meter (2 minuten) is een kruising met een weg van links (genaamd Tournooiveld). Blijf de Vechtdijk volgen.
36.2 90 meter na de kruising is aan je linkerhand een bospad. Je kan hier kiezen. De officiƫle route loopt door over de Vechtdijk. Je kan kiezen om het bospad in te slaan en na 30 rechtsaf langs het weiland te lopen. Dit is een heel rustig bospaadje.
36.3 Na 500 meter (4 minuten) buigt het bospad naar links en sla je rechts af. Je komt na 30 meter weer uit op de Vechtdijk. Sla linksaf en ga aan de rechterzijde van de Vechtdijk lopen. Hier begint een voetpad langs de Vecht (het oude jaagpad).
36.4 Na 600 meter (5 minuten) loop je onder een brug door. Vlak voor de brug stopt het voetpad en loop je weer op de rijbaan. Blijf rechts op de Vechtdijk lopen.
36.5 Na 350 meter (3 minuten) buigt de weg naar links en sla je ook linksaf (langs de Klopvaart). Dit is een keuze punt. Je bent nu bij Fort De Klop