7.
Woerden - Harmelen/Putkop
van west naar oost
5,5 km

25.1 Na de brug sla je direct linksaf en volg je het fietspad (genaamd Nes). Dit is het oude jaagpad. Links van je is het water. Rechts van je zijn boerderijen,
25.2 Na 1,7 kilometer (14 minuten) kom je bij een rustige kruising. Je steekt recht over (links van je is een brug).
25.3 Blijf het jaagpad volgen. Na 100 meter (1 minuut) loop je onder een tweede brug door.
25.4 Je kan hier kiezen om het jaagpad 2,5 kilometer (21 minuten) tot het eind te volgen. Je kan ook rechts de verharde bestrating aanhouden en gelijk weer linksaf weg volgen (genaamd Breeveld).
26.1 Na 2,5 kilometer (21 minuten) kom je op een kruising en ga je linksaf een brug over. Loop aan de rechterzijde van de brug. Deze brug heeft geen voetpaden.
27.1 Direct na de brug is een drukke provinciale weg (N198 genaamd Leidse Straatweg). Deze gevaarlijke weg moet je oversteken. Deze weg kan je alleen oversteken met mensen die kunnen zien. De oversteek bestaat uit één rijbaan voor het verkeer van links, twee rijbanen voor het verkeer van rechts en een fietspad. Sla na de oversteek op het fietspad gelijk rechtsaf. Loop aan de linkerkant van het fietspad.
27.2 Na 150 meter (1 minuten) loop je door een tunnel onder het spoor door.  In de tunnel is een smal trottoir. Volg het trottoir.
27.3 60 meter na de tunnel buigt het trottoir naar links en kom je op een kruising met een fietspad. Sla rechts af maar blijf aan de linkerkant van het fietspad lopen.
27.4 Na 150 meter (1 minuut) is een kruising en sla je linksaf de Breudijk in. Ga aan de rechterzijde van de weg lopen, dan ben je het best zichtbaar voor automobilisten.