2.
Voorburg/Leidschendam station - Stompwijk
van west naar oost
6,4 km

6.1 Ga nadat u onder het spoor bent doorgelopen bij de rotonde rechtsaf. Dit is de Cornelis Voorhoevestraat. U loopt richting de Vliet.
6.2 Ga de brug over de Vliet over en ga direct linksaf op de Vlietweg. Let hierbij op dat u voordat u linksaf gaat de stoep verlaat, een fietspad kruist en dan de stoep weer op gaat.
6.3 Alsmaar de route langs de Vliet volgen.
6.4 Blijf de Vlietweg rechtdoor volgen. Deze gaat achtereenvolgens over in Delftsekade, Sluisplein en Leidsekade. Let er bij de Delftsekade op dat u de weg rechtdoor moet oversteken en hier veel verkeer langs komt. Helaas is hier geen oversteekplaats en verkeerslichten. U hoort wel een rateltikker, maar deze moet u negeren! Let er vervolgens ook op dat u regelmatig een stoep af en op moet gaan. Soms loopt de stoep namelijk aan de linkerkant van de weg en soms aan de rechterkant van de weg.
6.5 Als u de bebouwde kom van Leidschendam heeft verlaten, volgt u de Oostvlietweg nog een klein stukje en gaat u vervolgens rechtsaf het fietspad op, de polder in.
7.1 Ga aan het einde van het pad linksaf (u ziet nu in de verte de snelweg A4) en blijf het fietspad volgen.
7.2 Ga langs de vogelplas Starrevaart met rolstoeltoegankelijke vogelobservatiepost (deze bevindt zich aan uw linkerhand) en ga aan het einde rechtsaf de Kniplaan op.
7.3 Blijf de weg rechtdoor over de snelweg A4 volgen.
7.4 Ga aan het einde van de Kniplaan linksaf de Stompwijkseweg op en let er hier op dat u dan goed links moet aanhouden. Er is namelijk geen stoep of fietspad.
7.5 Ga bij ANWB-paal met nummer 61419/1 rechtsaf (dus niet Stompwijk in gaan!).