Algemene opmerkingen

Risico:

De route wordt gevolgd op eigen risico.

Geadviseerd wordt om met opvallende kleding op pad te gaan.

Hoewel wegen met autoverkeer zoveel mogelijk vermeden zijn komen er stukken voor waar extra voorzichtigheid geboden is. Geadviseerd wordt om die gedeelten in de spits te mijden.

 

Route

De route is met het logo van de KW gemarkeerd.

De route is in 2 richtingen beschreven. Deze is van west naar oost oplopend genummerd en van oost naar west telkens aflopend genummerd.

Ook op kaarten is de route gemarkeerd. De kaarten zijn op verschillende schaal getekend. Let daarom op het gegeven aantal kilometers.

 

Openbaar Vervoer

Ook de mogelijkheden voor openbaar vervoer zijn mede bepalend geweest bij de vaststelling van de route. Op de kaarten zijn de stations aangegeven die toegankelijk zijn. Deze zullen nog in de routebeschrijvingen worden opgenomen.

Tevens zijn de meest voor de hand liggende bushalteplaatsen met een B aangegeven. Voor 2010 moet het busvervoer volledig toegankelijk zijn. Gesprekken met de gemeentes over de toegankelijkheid van de gemarkeerde halteplekken lopen nog.

 

Obstakels

Soms zijn er obstakels onderweg. Bijvoorbeeld omdat de gemeente onderhoudswerkzaam-heden moet plegen. Deze obstakels worden vermeld op de website.

 

Alternatieven

Om verschillende redenen zijn enkele alternatieven opgenomen. Deze zijn op de kaart gestippeld aangegeven en kunnen op de website, www.koninklijkeweg.nl, worden opgezocht en in de vorm van een schematische beschrijving worden uitgeprint.

 

Wegdek

De route gaat grotendeels over fietspaden en over asfalt.

Soms gaat de route over half verharde paden. Dit zijn meestal schelpenpaden. Deze zijn met name te vinden in het Haagse Bos, op het Voordaanse Pad bij Groenekan, in de bossen bij Lage Vuursche, op de Utrechtse Heuvelrug, op Den Treek en op de Veluwe bij Assel. Op deze halfverharde paden kunnen bij veel en aanhoudende regen plassen ontstaan.

Vervolgens gaat de route soms over tegelpaden. Dit zijn met name de trottoirs in plaatsen en steden. Sporadisch bestaat het wegdek uit straatklinkers. Dit is alleen het geval bij Den Treek.

 

Aanduidingen

In de routebeschrijving worden de ANWB-paddestoelen en ANWB-richtingaanwijzers aangegeven met de letter "Y", gevolgd door een nummer (bijvoorbeeld: Y-171048). Aangezien uit de tekst niet duidelijk op te maken is wanneer het om een richtingaanwijzer of paddestoel gaat, zal wat dit betreft de tekst nog verder worden aangepast.

Een toegankelijk station wordt op de kaart aangegeven met de letter"S".

Een toegankelijke bushalte wordt op de kaart aangegeven met de letter "B".

Een logeergelegenheid wordt op de kaart aangegeven met de letter "H".

Een toegankelijk restaurant wordt op de kaart aangegeven met de letter "R".

 

Afstand

De afstanden zijn telkens zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Toch kunnen er kleine verschillen zijn ontstaan. De totale afstand is afgerond op 170 kilometer tussen paleis Noordeinde en paleis Het Loo. In Den Haag komt daar 1,5 kilometer bij en in Apeldoorn 3,2 kilometer.

Als u de afstand van het station naar etappe 1 en de afstand naar station Apeldoorn mee rekent, is de totale afstand van de Koninklijke Weg 175 kilometer.

Vanaf traject 6 zijn de afstanden voorzien van een wandeltijd in minuten. Er is uitgegaan dat men tussen de 5 en de 6 kilometer per uur loopt.