slideshow11

22 maart 2014
18-03-2014Op 18 maart waren in Kasteel Groeneveld in Baarn ca. 30 boswachters en beheerders van natuurterreinen aanwezig. Thema van de bijeenkomst: het bevorderen van toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurterreinen voor mensen met een beperking.
De middag was geïnitieerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met het Kenniscentrum Groen en Handicap.

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, benadrukte dat toegankelijkheid voor mensen met beperkingen meer aandacht verdient. Het gaat om 10% van de Nederlandse bevolking, die op een of andere wijze te maken heeft met een beperking. Er is vanuit de maatschappij meer dan voorheen aandacht voor zorg en welzijn. Hij ziet voor beheerders van natuurterreinen een nadrukkelijke rol om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurterreinen te verbeteren.

Met de PowerPointpresentatie door Ton Kwakkel van het Kenniscentrum en de verhalen uit eigen ervaring van Harry Hoitzing(visueel beperkt) en Victor Staudt(rolstoelgebonden) over de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een beperking werd heel duidelijk wat er nodig is om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) van mooie stukken natuur voor deze groep mensen te vergroten.

18-03-2014Erik van der Spek en Piet Zegers (boswachters in resp. Texel en de Groote Peel) lieten zien op welke wijze zij in hun gebieden aan de hand van inrichtingsmaatregelen de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van hun terreinen hebben verbeterd. Essentiële uitgangspunten hierbij zijn: 1) voeg geen drempels toe buiten de drempels, die er van nature al liggen) en 2) maak de essentiële ingangen toegankelijk voor bezoekers met een beperking.

Hierna werden in workshops een aantal terreinen als casus behandeld. De centrale vraag daarbij: is het nodig om de toegankelijkheid van dit terrein te verbeteren en op welke wijze kan dit worden gerealiseerd? De oogst van de discussies leverde een palet aan suggesties, die konden worden gebundeld in een paar thema’s:

  • Informatie, belangrijk aspect in de zoektocht van mensen met een beperking. Suggesties: verbeter de informatie via websites (gebruik van goede termen, een verwijsbutton op de homepage, probeer volledig te zijn, bijvoorbeeld informatie over pad verharding, enz.), gebruik van apps (wordt steeds vaker gebruikt) en verbindt deze met de site van Groen en Handicap, info voor blinden/slechtzienden via smartphones, enz.
  • Kennis/bewustwording. Suggesties: neem toegankelijkheid in vroeg stadium mee in planprocessen, maak gebruik van de mogelijkheden tot bijsturen tijdens de realisatie, leg contact met plaatselijke belangenorganisaties, overleg met de doelgroepen, ga een keer op stap met een rolstoelgebruiker, maak gebruik van expertise bij Kenniscentrum Groen en Handicap, enz.
  • Beheer/inrichting. Ook hier geldt: houd rekening met wensen van bezoekers met een beperking. Suggesties: maak gebruik van het “Handboek Samen op Pad” (http://www.natuurzonderdrempels.nl/samen-op-pad), dat vol staat met praktische informatie m.b.t. voorzieningen. Let op leesbaarheid van handwijzers, informatiepanelen, e.d. Probeer, waar mogelijk, voorzieningen t.b.v. bezoekers met een beperking te scheiden van fietspaden, zones voor loslopende honden, e.d. Organiseer zo nu en dan speciale excursies voor deze doelgroep.
  • Financiering. Vaak is er voor de aanleg van nieuwe voorzieningen wel budget te vinden. Voor de financiering van het beheer is er wel een probleem. Suggesties: oplossingen hoeven niet altijd veel geld te kosten, sponsoring van voorzieningen?

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds