slideshow11

12landschappen14 november 2013
Op dinsdag 12 november gaf Kenniscentrum Groen & Handicap een presentatie voor de communicatiemedewerkers van de 12Landschappen. Zij vergaderden in het prachtige kantoor van het Utrechts Landschap op het landgoed Oostbroek in De Bilt.

Kees Kuijken, voorzitter van het Kenniscentrum, gaf een korte impressie van het werk van het Kenniscentrum. (Zie de powerpointpresentatie, ppt-bestand, 27Mb).

Ton Kwakkel, vice-voorzitter van het Kenniscentrum gaf op een persoonlijke wijze zijn ervaringen weer bij zijn visitaties van natuurgebieden en zijn betrokkenheid bij het project "Wandelen, goed voor elkaar". Vervolgens riep Job Haug, adviseur van het Kenniscentrum en ook betrokken bij het project "Wandelen, goed voor elkaar", alle aanwezigen op vanuit elk Provinciaal Landschap tenminste één nieuw toegankelijk wandelpad door te geven voor de website www.wandelenmeteenbeperking.nl.

 Dat toegankelijke paden gewaardeerd worden door mensen met een hulpmiddel en wat daarbij allemaal te pas komt is te zien op een You Tube-filmpje ( ) . Het gaat over een pad in de Lage Vuursche (Utr).

Afsluitend benadrukte Kees Kuijken dat veel mensen de websites van de natuurorganisaties eerst bekijken voordat ze er op uit trekken. Daarom nam Kenniscentrum Groen & Handicap de kwaliteit van de websites van de Landschappen onder de loep: als goed beoordeelt hij de site van het Fryske Gea. De andere sites zijn voor mensen met een beperking van mindere kwaliteit (matig tot slecht), gelet op vindbaarheid van informatie, de hoeveelheid informatie en de actualiteit. Op sommige sites komt men weliswaar met de zoekfunctie waar men wezen wil, bij andere staat pas aan het einde bij de specifieke wandelroute enige informatie. Daarnaast zijn er Landschappen die helemaal geen informatie geven voor mensen met een beperking, terwijl het toch gaat om 10 á 15 % van de bevolking en dus ook -potentiële - bezoekers/leden/begunstigers van de Landschappen.
Van de andere terreinbeheerders kan men als goed voorbeeld nemen het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het Kenniscentrum adviseert nadrukkelijk een afzonderlijke knop op de websites: informatie over bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van routes, (toiletten van eigen accommodatie maar ook van nabijgelegen horeca) en excursies voor mensen met een beperking op te nemen, bij b.v. " ER OP UIT". In dat geval klopt de boodschap zoals de natuur beleefbaar maken van het Brabants Landschap: "........Maar, we hopen eigenlijk dat iedereen ervan geniet. Dat is beter voor de natuur (het is immers gemakkelijker om iets te beschermen wat anderen ook mooi vinden) en ook beter voor de genieters zelf. Natuur is namelijk gezond."

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds