slideshow11

26 juli 2013
Als het goed is, wordt in november 2013 de Zanderij Maarn opengesteld voor het publiek. Groen & Handicap is betrokken geweest bij de verbetering van de toegankelijkheid van dit gebied.

De Zanderij aan de Bergweg te Maarn is een voormalig zandafgraving van de NS, waar tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog zand is gewonnen. De Zanderij is eigendom van de NS, en sinds 2003 voor 30 jaar in erfpacht bij het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme 
Rijngebied. Het recreatieschap wil het terrein de komende tijd inrichten en openstellen en zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking. Daartoe wordt onder andere onderzocht of de plaatsing van een 'kussend hek' tot de mogelijkheden behoort. Mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator kunnen dit hek passeren, maar ruiters, crossers en squads niet. Ook fietsers kunnen er niet door. Op de website van het recreatieschap kunt u de vorderingen volgen: www.recreatiemiddennederland.nl

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds