slideshow11

foto nieuw bestuurslid

Het bestuur van G&H is blij om te kunnen melden dat Ingeborg Feenstra besloten heeft om tot het bestuur toe te treden. Ingeborg is al ruim een jaar bij Groen & Handicap betrokken, onder meer als redacteur van de Nieuwsbrief en onze social media.

Ingeborg: ‘Nadat ik was gediagnosticeerd met een spierziekte en nog volledig rolstoelafhankelijk was, kwam ik tijdens mijn eerste uitje in de natuur vast te zitten in een veerooster bij de Koemaste in Hellendoorn. Dit incident maakte dat ik de website van Kenniscentrum Groen & Handicap vond op internet. Ik heb gewerkt met kinderen en jongeren met gedrags- en leerproblematiek. Een inclusieve samenleving is daarom altijd al een speerpunt geweest voor mij. Daarnaast ben ik als IVN-lid graag met de natuur bezig. Natuurgids worden zit er helaas momenteel even niet meer in gezien mijn fysieke conditie. Maar het maken van de nieuwsbrieven voor Groen & Handicap, het bijhouden van de Facebookpagina en andere voldoening gevende  bezigheden voor het Kenniscentrum maken dat - naast het volgen van een ICT-opleiding - meer dan goed’. 

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds