slideshow11

10 juni 2020

boomkransenIn steeds meer woonwijken worden door gemeenten en bewoners bomen, planten en bloemperken op een deel van het trottoir aangelegd. Dat staat vrolijk, is goed voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Maar vaak leveren deze nieuwe voorzieningen ook toegankelijkheidsproblemen op voor mensen met een beperking. Verhoogde randen rondom de bomen en de planten en overhangende takken zorgen regelmatig voor problemen en er is een grotere kans om te struikelen of te vallen.

Groen & Handicap pleit ervoor dat gemeenten én bewoners zich meer bewust worden van de nadelen van groenvoorzieningen op het trottoir.

Kenniscentrum Groen & Handicap adviseert gemeenten om gebruik te maken van de criteria die zijn opgenomen in de brochure 'Voetpaden voor iedereen'. Hierin is de eis opgenomen dat voetgangers het recht hebben om alle voor publiek bestemde locaties te bereiken via logische, veilige en toegankelijke looproutes. Daarbij wordt uitgegaan van minimale eisen die de looproute geschikt maken voor mensen met een stok, rollator, rolstoel, scootmobiel en voor mensen met een visuele beperking.
Een ander uitgangspunt is dat mensen de toegankelijke route moeten zien/vinden/herkennen.

De verhoogde boomkransen kunnen met een taststok door blinden gedetecteerd worden en voorkomen daardoor valprtijen. Aan de andere kant zijn de boomkransen soms zó breed, dat de vrije doorgang in het geding komt. Dat geldt ook bij heggen en struiken, die soms te veel in de breedte groeien, waardoor het trottoir te smal wordt om er bijvoorbeeld in een rolstoel langs te lopen. Gemeenten handhaven daar niet op: de aandacht gaat uit naar vergroening, waardoor de toegankelijkheid een ondergeschikte rol speelt.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds