slideshow11

Amsterdamse stadsparken19 maart 2020
Het Platform Groen Erfgoed organiseerde op 4 maart 2020 in Amersfoort voor ongeveer 100 belangstellenden de bijeenkomst “Van de gebaande paden”.
Na een interessante studie door Natascha Lensvelt (RCE) over historische bronnen over de aanleg van paden, volgden inleidingen door Marc de Jager, (Koninklijke Van Ginkel), over de techniek van halfverhardingen en Kees Kuijken (voorzitter van Kenniscentrum Groen & Handicap) over de toegankelijkheid van halfverhardingen voor mensen met een beperking.
Zijn de historische uitgangspunten bij de aanleg/reconstructie van paden te verenigen met de eisen voor toegankelijkheid voor iedereen?

Deze middag werd geheel gefocusseerd op halfverhardingen. Halfverharde paden kunnen voor alle eisen een oplossing zijn.. Maar dan moet vanaf het idee- en ontwerpstadium niet alleen gelet worden op de bovenste laag van de verharding, maar ook op de ligging én de gehele opbouw van het padlichaam.
Met veel praktijkvoorbeelden liet Marc de Jager duidelijk en zeer gedetailleerd de technische aspecten zien waardoor het ook heel vaak mis gaat. Vooral vanwege de waterhuishouding. Of het pad ligt -te lang- in de schaduw waardoor het te lang nat blijft, of (regen-)water wordt niet snel afgevoerd.
Dat halfverhardingen ook tot goede resultaten leidt, liet Kees Kuijken zien aan de hand van enige voorbeelden uit de vele visitaties die Groen & Handicap inmiddels verricht heeft.

Afsluitend concludeert Groen & Handicap dat halfverharding van paden tot een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking kan leiden, mits het ontwerp, de aanleg (én het onderhoud) deskundig wordt aangepakt. De Koninklijke Van Ginkel liet -ook na de geanimeerde discussie nadien- een vertrouwenwekkende indruk achter.
Voor meer info wordt verwezen naar het komende verslag van de bijeenkomst en het Handboek 'Samen op Pad'.

halfverhardingen01

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds