slideshow11

nieuwsbrief20190226 februari 2019
De februari-nieuwsbrief van Kenniscentrum Groen & Handicap is verschenen.

  • De Nederlandse Kastelenstichting
  • Hoe beleeft een slechtziende een bezoek aan het Fort Vechten bij Bunnik
  • Overleg met Staatsbosbeheer
  • Advies over recreatiegebied Heerjanneke (Zwijndrecht) wordt opgevolgd
  • Medewerking van Groen & Handicap voor studenten Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Jaarverslag 2018
  • Wie wil ons helpen met onze sociale media?

Klik hier voor de Nieuwsbrief.

Toegankelijke wandelpaden

overzichtvanwandelpadenWilt u weten welke wandelpaden toegankelijk zijn? Groen & Handicap heeft een speciale website gemaakt met meer dan 150 toegankelijke wandelroutes:
www.wandelenmeteenbeperking.nl

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met ons bestuurslid Ton Kwakkel, tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds