slideshow11

Visitaties2 juli 2018
Op 12 juni heeft Kenniscentrum Groen & Handicap drie natuurgebieden bezocht en de mate van toegankelijkheid beoordeeld. Het gaat om de volgende gebieden:

  • Open Erf Groote Modderkolk (Loenen)
  • Parkbos Voorstonden (Brummen)
  • Planken Wambuis (Veluwe, Ede)

De visitatierapporten van die bezoeken zijn te vinden op de pagina met alle andere visitatieverslagen.

"Open Erf/Groote Modderkolk" is een bijzonder natuurgebiedje alwaar ook een zorgboerderij is gevestigd voor verstandelijk gehandicapte mensen. Bij onze schouw is gebleken dat het goed mogelijk is rondom de zorgboerderij en de gasterij die daar gevestigd zijn een goed toegankelijk wandelpad van een kleine kilometer te maken.

Het "Parkbos van het landgoed Voorstonden" is ruim vijf jaar geleden helemaal gerestaureerd. Met zijn kronkelende paden langs vijvers met romantische bruggetjes en omgeven door boskamers van rode beuken en tamme kastanjes is het parkbos op een aantal plekken goed toegankelijk. Op andere plaatsen is dat niet het geval omdat de onverharde paden zeer hobbelig zijn, met gras overgroeid en kapot gereden door zware landbouwwerktuigen. Op een uiterst creatieve manier moet het met inachtname van onze aanbevelingen mogelijk zijn een mooie toegankelijke wandelroute voor mensen in een rolstoel e.d. te realiseren. De gelden van de Nationale Postcode Loterij zullen daar zeer welkom zijn.

"De Planken Wambuis" is weer een natuurgebied van heel andere orde. Het is groots en weids en het gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos waarbij de knoestige eikenbomen een mysterieuze aanblik geven. Er zijn prachtige vergezichten over de uitgestrekte heidevelden. Gelet op de slechte staat van de wandelpaden, de vele hoogteverschillen (die rolstoelers flinke problemen geven) en de hekken en afzettingen die de aanwezige runderen in toom moeten houden wordt het een lastige klas hier een goed toegankelijk wandelpad voor mensen met een beperking te maken.

Natuurmonumenten gaat met de aanbevelingen van onze schouw aan de slag.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds