slideshow11

schiermonnikoog319 maart 2018
Op 22 februari j.l. heeft Kenniscentrum Groen & Handicap in het kader van het project van Natuurmonumenten “Natuur toegankelijk voor iedereen”, waarbij financiële hulp is verkregen van de Nationale Postcode Loterij, een visitatie verricht met het doel om op een aantal plaatsen op Schiermonnikoog de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Met name de toegankelijkheid van de Berkenplas en omgeving laat te wensen over. Het is een mooie plas, midden in een bosgebiedje, waar het in de lente, in de zomer en ook aan het begin van het najaar goed toeven.

Het is de bedoeling om met enkele aanpassingen de strandjes beter toegankelijk te maken. De aanwezige speeltoestellen worden geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Het theehuis verdient een opknapbeurt en in ieder geval komt er een toegankelijk toilet.

De wandelroutes rondom de plas en de route die naar de verderop gelegen speeltoestellen ligt, worden beter geschikt gemaakt zodat iedereen daar makkelijk overheen kan. De Speeltuinbende uit Arnhem heeft adviezen gegeven om de speelwerktuigen, waar mogelijk, aan te passen zodat ook kinderen met een handicap hier volop kunnen spelen.

In de loop van 2018 moet het karwei geklaard zijn.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds