slideshow11

Erkende Brabantse Natuurpoort8 januari 2018
Begin 2017 is Kenniscentrum Groen & Handicap betrokken geraakt bij de verdere ontwikkeling van de Brabantse Natuurpoorten, een project dat in 2015 door de provincie Noord-Brabant is gestart. Het doel van de Natuurpoorten is om met name de grotere en bijzondere natuurgebieden in heel Brabant goed toegankelijk te maken, ook voor mensen met een beperking.
Een Natuurpoort is altijd gelegen aan de entree van een natuurgebied waar in ieder geval een horecagelegenheid aanwezig is maar waar ook een goed geoutilleerde parkeervoorziening is aangebracht. Een Natuurpoort is ook een knooppunt van wandel- en/of fiets- dan wel vaarroutes. Het zijn niet alleen kleine of middelgrote fiets- en wandelroutes maar ook de Lange Afstands Wandelroutes lopen langs een Natuurpoort. Bij de Natuurpoort zijn goed leesbare borden aangebracht die alle informatie over de directe omgeving, de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden bieden.

Toegankelijkheid

Een bijkomende doelstelling van het provinciebestuur van Noord-Brabant bij de ontwikkeling van deze Natuurpoorten was dat, daar waar mogelijk, de faciliteiten van en rondom de poort ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Het gaat dan over mensen met een rolstoel, een rollator, een scootmobiel maar ook blinde en slechtziende mensen. Een toegankelijke natuur behoort bij een inclusieve samenleving. De provincie Noord-Brabant kent inmiddels 30 Natuurpoorten die aan de daarvoor gestelde eisen voldoen.

Pilot

Er is in de loop van 2017 een pilot gestart om zes Natuurpoorten beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat dan over poorten bij:

  • het omvangrijke bosgebied van Ter Spegelt in Eersel
  • het Biesboschmuseum Eiland in Werkendam
  • de Spoordonkse watermolen, nabij de Beerze in Oirschot
  • de Vresselse Hut nabij Sint Oedenrode
  • de Seterse Hoeve nabij de boswachterij Dorst en
  • Kasteel-Heeswijk in Heeswijk-Dinther

Om de toegankelijkheid daadwerkelijk te verbeteren zijn er werkgroepen geformeerd waarbij de horeca-exploitant betrokken is, maar ook de beheerder van het nabij gelegen natuurgebied, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het Brabants Landschap, het in het gebied werkzame IVN maar ook een vertegenwoordiging van het plaatselijk of regionale gehandicaptenplatform. ZET-Brabant en Kenniscentrum Groen & Handicap leveren de voorzitters van deze werkgroepen. In 2018 moeten de resultaten van de werkgroepen zichtbaar worden.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds