slideshow11

Eyebeacons23 oktober 2017
Van A naar B navigeren is een essentieel onderdeel in ons dagelijks leven. Onbekende routes, drukke plekken en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen, ongeacht wat je gezichtsvermogen is. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave, omdat ze beperkt gebruik kunnen maken van ruimtelijke oriëntatie en aanwijzingen in de omgeving. State-of-the-art technologieën kunnen mensen met een visuele beperking ondersteuning bieden bij het navigeren door de openbare ruimte.

Hoewel er al een aantal veelbelovende initiatieven op dit gebied bestaan (bijvoorbeeld. Wayfindr, Blindsquare, Indoo.rs), zijn deze merendeels nog in een start-up fase en is er meer onderzoek nodig om deze optimaal te benutten. Daarnaast zijn deze systemen vaak gebaseerd op audio feedback, waarmee een beroep wordt gedaan op het meest waardevolle zintuig van de navigator met een visuele beperking: het gehoor. Daarbij beschikken de meeste van deze systemen niet over uitgebreide kennis van de omgeving zoals wegwerkzaamheden of straatdetails, waarmee de veiligheid van de persoon met een visuele beperking in het gevaar kan komen en waardoor deze gedwongen is om last-minute een andere route te kiezen of zelfs moet inboeten op zijn of haar onafhankelijkheid door om hulp te vragen.

Beacons

In 2015 en 2016 hebben de Hogeschool van Amsterdam en Koninklijke Visio een concept-oplossing voor een navigeer-app onderzocht die gebruik maakt van beacons. Daarnaast onderzocht Bartiméus door middel van het project 'Virtuele Geleidelijn' het navigeren met een app waarbij gebruik werd gemaakt van Netpos en GPS. Hieruit is naar voren gekomen dat de beacontechnologie gecombineerd met een navigatie-app grote potentie toont voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking bij het navigeren van A naar B. Voortbouwend op deze kennis is het project ‘EyeBeacons’ tot stand gekomen.

EyeBeacons

Het voornaamste doel van het project EyeBeacons is om mensen met een visuele beperking te ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte en daarmee een verbetering te bewerkstelligen in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie. Om dit doel te bereiken zal onderzocht worden hoe beacon technologie, open data sources en multiple-layer feedback mechanismen ingezet kunnen worden als bewegwijzering voor mensen met een visuele beperking en hoe feedback gegeven kan worden die toegespitst is op de individuele gebruiker. Mensen met een visuele beperking en professionele zorgverleners zullen een vitale rol spelen in de analyse van de vereisten, de ontwikkeling en het testen van de bedachte technologie.

Oogvereniging

In het kader hiervan heeft Oogvereniging Nederland hun leden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project en is inmiddels in een eerste bijeenkomst op 29 mei jl. door diverse blinden en slechtzienden aangegeven waar zij zoal tegenaan lopen als zij van A naar B reizen. De deelnemers hebben aan de hand van diverse stellingen zoveel mogelijk zaken doorgegeven en dus geprobeerd zo duidelijk mogelijk aan te geven waar de app aan zal moeten voldoen. Vervolgens is de feedback uit deze bijeenkomst verwerkt en heeft dit er toe geleid dat er begin juli van dit jaar een eerste prototype kon worden getest. Dit leverde voor de studenten van de opleiding HBO-ICT (Hogeschool Amsterdam) weer nieuwe inzichten op en staat er op 25 oktober a.s. weer een prototypetest gepland. Dit betreft het testen van een nieuw ontworpen interface. Deze nieuwe interface is ontworpen in samenwerking met studenten van de Master Digital Design en bevat meer functionaliteiten dan de applicatie die begin juli is getest. Ook hierbij betreft het prototypes van applicaties en geen applicatie die direct in de app store komt.

Prototype

Dit leert ons dat het project ‘Navigatie in de openbare ruimte’ een wetenschappelijk onderzoeksproject is. Het onderzoeksproject is met name ingericht om concepten te verkennen zodat er een antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de app eruit moet zien, hoe hij zich moet gedragen en welke informatie er in de app moet staan. Er wordt dus een prototype app ontwikkeld die zo veel mogelijk werkt en lijkt op een echte app om goed mee te kunnen testen. Echter, soms kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten niet realiseerbaar zijn gegeven de huidige tijd en budgetten. Zo is inmiddels duidelijk geworden dat de suggestie om ook het navigeren in het groen (parken, plantsoenen en natuurgebieden) in het project mee te nemen niet haalbaar is. In het project worden wel zoveel mogelijk punten meegenomen, maar omdat het project zich met name richt op navigatie in de openbare ruimte van de stad behoort navigatie in de natuur helaas niet tot een van de hoofd richtpunten. Dit is jammer, maar zeker goed te begrijpen. Toch zou het fijn zijn als de blinde of slechtziende wandelaar zijn/haar weg kan vinden in de natuur door middel van het inzetten van een app. Wellicht dat er daarom als het project ‘EyeBeacons’ is afgerond en de resultaten bekend zijn gemaakt er ook nog kan worden onderzocht of deze techniek ook bruikbaar is voor navigatie in het groen.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds