slideshow11

Hof van Delftland14 juni 2017
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft onlangs van Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om vijf recreatiegebieden in Zuid-Holland te 'schouwen'. Tijdens zo'n schouw wordt gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid, bereikbaarheid en het gebruik van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat hierbij om de recreatiegebieden 'Stad en Duin', 'Hof van Delfland', 'Rottemeren-Bentwoud', ''t Groene Hart' en 'Voorne-Putten-IJsselmonde'.
Groen & Handicap zal dit omvangrijke karwei samen gaan verrichten met de medewerkers van de provinciale eenheid Zuid-Holland van Staatsbosbeheer en een groot aantal plaatselijke en regionale ervaringsdeskundigen. De hoop is er op gevestigd dat, na het uitbrengen van de adviezen van G&H, de toegankelijkheid van de gebieden voor mensen met een lichamelijke beperking verbeterd kan worden.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds