slideshow11

Hof van Delftland14 juni 2017
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft onlangs van Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om vijf recreatiegebieden in Zuid-Holland te 'schouwen'. Tijdens zo'n schouw wordt gekeken hoe het staat met de toegankelijkheid, bereikbaarheid en het gebruik van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat hierbij om de recreatiegebieden 'Stad en Duin', 'Hof van Delfland', 'Rottemeren-Bentwoud', ''t Groene Hart' en 'Voorne-Putten-IJsselmonde'.
Groen & Handicap zal dit omvangrijke karwei samen gaan verrichten met de medewerkers van de provinciale eenheid Zuid-Holland van Staatsbosbeheer en een groot aantal plaatselijke en regionale ervaringsdeskundigen. De hoop is er op gevestigd dat, na het uitbrengen van de adviezen van G&H, de toegankelijkheid van de gebieden voor mensen met een lichamelijke beperking verbeterd kan worden.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds