slideshow11

Elswout6 juni 2017
Rijksmonument Elswout bij Overveen is bijna een sprookje. Met een oranjerie en romantische prieeltjes, kronkelige paden en beekjes en meer dan 250 jaar oude bomen. Klinkt wellicht niet heel toegankelijk als je een rolstoel of rollator gebruikt? Daar heeft Staatsbosbeheer iets op bedacht: een excursie over de goed begaanbare paden. Dus, ga je zondag 11 juni mee met de gids? Boek hier: http://tinyurl.com/ya69xnql.

Verdere informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/ontdekelswout

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds