slideshow11

imarihond16 maart 2017
Imari de Haan, bestuurslid van Kenniscentrum Groen & Handicap, is al haar hele leven slechtziend en heeft een paar weken geleden een nieuwe blindengeleidehond gekregen. Hierdoor kan zij zelfredzaam blijven en zelfstandig haar weg vinden. Dit betekent dat ondanks dat haar partner haar met diverse zaken in het leven helpt (denk hierbij aan het doen van de wekelijkse boodschappen), zij zelf naar de bakker kan lopen als het brood op is, zij zelf zonder hulp haar vrienden kan bezoeken, naar bijeenkomsten van de Oogvereniging kan gaan en niet altijd van anderen afhankelijk is als zij wil genieten van de natuur in Nederland. De nieuwe blindengeleidehond geleidt haar namelijk om obstakels heen en zorgt er dus voor dat zij niet tegen (lantaarn)palen aan loopt en over kleine opstaande randen of stoepranden valt.

Vertrouwen
Daarnaast geeft de hond ondanks dat hij geen navigatiehulpmiddel is, haar het vertrouwen dat zij samen hun weg gaan vinden. Imari reist namelijk regelmatig voor haar werk voor Kenniscentrum Groen & Handicap naar onbekende locaties in ons land en dan zorgt de aanwezigheid van de hond er voor dat zij geen stress hoeft te hebben om haar weg te kunnen vinden. Uiteraard moet zij haar reis dan wel heel goed voorbereiden, maar zorgt de hond er voor dat zij niet hoeft te letten op alles wat je onderweg op straat kunt tegenkomen en zij zich ook veilig kan voelen als er ergens aan de weg wordt gewerkt.

Instructie
Wel is het natuurlijk zo dat je na de aflevering van de nieuwe blindengeleidehond niet direct zelfstandig met de hond over straat kunt gaan en moet je er rekening mee houden dat je een aantal weken instructie nodig hebt om te leren inzien wat het basisniveau van de hond is en hoe hij/zij je zo goed mogelijk over straat kan geleiden. Voor Imari betekende dit dat zij gedurende de eerste twee weken een aantal dagdelen in haar eigen woonomgeving bezoek heeft gekregen van een trainer van de geleidehondenschool en zij dus thuis uitleg heeft gekregen over de werkwijze van de geleidehondenschool voor wat betreft de instructie en het gedrag van de hond.

Standaardroutes
Daarnaast hebben zij diverse standaardroutes gelopen (denk hierbij aan de route naar de bushalte, de route naar de bakker en de route naar station Utrecht CS) zodat haar hond weet waar bijvoorbeeld de bakker is en waar hij op deze routes obstakels kan tegenkomen die hij moet aangeven. Ook heeft zij uitgebreid uitleg gekregen over het intrainen van diverse punten zodat zij straks op routes die zij niet samen met de trainer heeft geoefend ook uiteindelijk veilig haar weg kan vinden. De geleidehondgebruiker moet er dus zeker rekening mee houden dat het wel even kan duren voordat je als een goed samenwerkend team over straat kunt gaan, maar als je eenmaal vertrouwd ben met de hond kan de komst van een dergelijke hond je leven zeker verrijken.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds