slideshow11

oso7 november 2016
De recreatieschappen verenigd in het OSO (Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie) beheren een grote oppervlakte aan recreatiegebieden. Een aantal van die gebieden zijn in het verleden door het Kenniscentrum Groen & Handicap gevisiteerd. Groen & Handicap werd in september 2016 in de gelegenheid gesteld om samen met het OSO te overleggen over de toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Voorzitter Kees Kuijken van Groen & Handicap maakte graag van die gelegenheid gebruik.

De recreatieschappen verenigd in het OSO (Overlegorgaan Samenwerkings-verbanden Openluchtrecreatie) beheren een grote oppervlakte aan recreatiegebieden. Een aantal van die gebieden zijn in het verleden door het Kenniscentrum Groen & Handicap gevisiteerd. Een van de hoofden beheer van het OSO is gastheer voor bijeenkomsten om gemeenschappelijke vraagstukken te bespreken. Het Kenniscentrum Groen & Handicap werd in september 2016 in de gelegenheid gesteld om nu met hen samen te overleggen over de toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Voorzitter Kees Kuijken van Groen & Handicap maakte graag van die gelegenheid gebruik.

Er werden ervaringen besproken met het weren van ongewenste voertuigen (bromfietsen, scooters) op familie-/wandel-rolstoelpaden.Het is nog niet zo eenvoudig daar een goede oplossing voor te vinden. Rolstoelen en scootmobielen zijn soms zó breed, dat een daarop aangepaste “kissing-gate” ook te nemen valt voor een bromfiets of een scooter.

Een ander nog niet opgelost vraagstuk is het beschikbaar stellen van zelfstandige (aangepaste) toiletten in recreatie- en natuurgebieden. Door vandalisme wordt veel vernield. En een combinatie met horeca lijkt alleen mogelijk wanneer er sprake is van een permanente accommodatie. En dan nog: in drukke perioden blijkt het schoonhouden (en het toezicht daarop) problematisch. In een aantal gebieden wordt geëxperimenteerd met lokale elektronische oplossingen voor – beperkt- toegang tot de toiletruimte. Maar zolang er geen landelijk systeem is van elektronische identificatie van gehandicapten kan dit slechts voor een beperkte groep bezoekers een oplossing zijn.

De hoofden beheer van het OSO stelllen regelmatig overleg met het Kenniscentrum Groen & Handicap zeer op prijs en zo kunnen wij jaarlijks een uitnodiging voor "bijpraten over nieuwe ontwikkelingen" en het uitwisselen van ervaringen over de toegankelijkheid van recreatiegebieden tegemoet zien.

Giften en donaties

Het kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds