slideshow11

oso7 november 2016
De recreatieschappen verenigd in het OSO (Overlegorgaan Samenwerkingsverbanden Openluchtrecreatie) beheren een grote oppervlakte aan recreatiegebieden. Een aantal van die gebieden zijn in het verleden door het Kenniscentrum Groen & Handicap gevisiteerd. Groen & Handicap werd in september 2016 in de gelegenheid gesteld om samen met het OSO te overleggen over de toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Voorzitter Kees Kuijken van Groen & Handicap maakte graag van die gelegenheid gebruik.

De recreatieschappen verenigd in het OSO (Overlegorgaan Samenwerkings-verbanden Openluchtrecreatie) beheren een grote oppervlakte aan recreatiegebieden. Een aantal van die gebieden zijn in het verleden door het Kenniscentrum Groen & Handicap gevisiteerd. Een van de hoofden beheer van het OSO is gastheer voor bijeenkomsten om gemeenschappelijke vraagstukken te bespreken. Het Kenniscentrum Groen & Handicap werd in september 2016 in de gelegenheid gesteld om nu met hen samen te overleggen over de toegankelijkheid van de recreatiegebieden. Voorzitter Kees Kuijken van Groen & Handicap maakte graag van die gelegenheid gebruik.

Er werden ervaringen besproken met het weren van ongewenste voertuigen (bromfietsen, scooters) op familie-/wandel-rolstoelpaden.Het is nog niet zo eenvoudig daar een goede oplossing voor te vinden. Rolstoelen en scootmobielen zijn soms zó breed, dat een daarop aangepaste “kissing-gate” ook te nemen valt voor een bromfiets of een scooter.

Een ander nog niet opgelost vraagstuk is het beschikbaar stellen van zelfstandige (aangepaste) toiletten in recreatie- en natuurgebieden. Door vandalisme wordt veel vernield. En een combinatie met horeca lijkt alleen mogelijk wanneer er sprake is van een permanente accommodatie. En dan nog: in drukke perioden blijkt het schoonhouden (en het toezicht daarop) problematisch. In een aantal gebieden wordt geëxperimenteerd met lokale elektronische oplossingen voor – beperkt- toegang tot de toiletruimte. Maar zolang er geen landelijk systeem is van elektronische identificatie van gehandicapten kan dit slechts voor een beperkte groep bezoekers een oplossing zijn.

De hoofden beheer van het OSO stelllen regelmatig overleg met het Kenniscentrum Groen & Handicap zeer op prijs en zo kunnen wij jaarlijks een uitnodiging voor "bijpraten over nieuwe ontwikkelingen" en het uitwisselen van ervaringen over de toegankelijkheid van recreatiegebieden tegemoet zien.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds