slideshow11

2016 07 04 12.06.504 juli 2016 
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft het afgelopen half jaar intensief samengewerkt met Landschap Overijssel bij de ontwikkeling van een 'Wandelapp'. Het doel van die samenwerking was om zoveel mogelijk toegankelijke wandelroutes in de app opgenomen te krijgen. Er is voorlichting gegeven aan de vrijwillige routemakers van Landschap Overijssel, er is met de programmeur van de wandelapp gezocht naar oplossingen voor aanvullende informatie en er is een informatieprotocol ontwikkeld met een beoordelingsblad, waarmee de routemaker kan beoordelen voor wie de route geschikt is.

Bij het nalopen van de routes samen met de routemaker werd soms vastgesteld dat sommige routes alleen voor een bepaalde doelgroep geschikt kon worden door een alternatief gedeelte voor een ontoegankelijk deel in de bestaande route op te nemen. Daar waar dat kon is dit ook al in de wandelapp opgenomen.

Het is tijdens dit project opnieuw aangetoond hoe belangrijk het is om juiste en goed vindbare informatie op de website en in de wandelapp te vinden over de toegankelijkheid van een route. Hierover zijn ook aanbevelingen gedaan en overgenomen door de wandelapp-maker van Landschap Overijssel.

Als blijvend resultaat van dit project zullen het informatieprotocol en het beoordelingsblad voor iedereen die zich met het vinden van voor onze doelgroep toegankelijke routes vrij en kosteloos te downloaden via onze website.

Dit project kon uitgevoerd worden dank zij de financiële steun van het Johanna KinderFonds.

Informatie over de Overijsselse Wandelapp is te vinden op: http://www.landschapoverijssel.nl/wandeleninoverijssel#

De app zelf is te vinden in de Google Play Store en de Apple Store onder 'Wandelen in Overijssel'.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds