slideshow11

biowalking29 januari 2016 
Eind vorig jaar (op 1 december 2015) heeft het Fonds NutsOhra aan Oogvereniging Nederland laten weten dat zij het projectvoorstel honoreert en dus de uitvoer van het project biowalking voor mensen met een oogaandoening en visuele beperking zal subsidiëren. Dit betekent dat er nu een start kan worden gemaakt met de uitvoer van de in het projectplan omschreven activiteiten en de betrokken organisaties (IVN Zuid-Holland, GGD Hollands Midden, de Oogvereniging en het Kenniscentrum Groen & Handicap) inhoudelijk aan de slag kunnen met het organiseren van de acht biowalks.

In januari zijn de volgende zaken in gang gezet:

  • Er is een planning gemaakt voor de uitvoer van de diverse activiteiten. Hierin is opgenomen wanneer zal worden voorgelopen, wanneer de proefwandelingen zullen plaatsvinden en wanneer de acht biowalks zullen worden gehouden.
  • Er is een aanzet gemaakt met het opstellen van een planning voor de inzet van de IVN-natuurgidsen. Hierin is opgenomen welke gids op welke datum tijdens de biowalk aanwezig zal zijn.
  • Er is een tekstvoorstel gemaakt om blinden en slechtzienden op te roepen deel te laten nemen aan de twee proefwandelingen. Deze oproep zal in de nieuwsbrief van de Oogvereniging worden geplaatst.
  • Er is een start gemaakt met het opstellen van een digitaal aanmeldformulier.
  • Op 17 januari hebben de natuurgidsen van IVN in Alphen aan den Rijn een instructie gekregen zodat zij weten hoe zij met de doelgroep omgaan en weten hoe zij een boeiend verhaal kunnen vertellen over wat er in de omgeving rondom het parcours te zien is.
  • Er zijn een aantal acties uitgezet om de buddy’s te werven.
  • Er zijn posters en flyers naar de diverse zorginstellingen en sportorganisaties gestuurd om het project biowalking voor mensen met een oogaandoening en visuele beperking aan te kondigen.
  • Er is een start gemaakt met het opstellen van de enquête biowalking.

Het project is dus inmiddels in volle gang en zodra de buddy’s zijn geworven, zullen deze ook een instructie krijgen over het begeleiden van de deelnemers.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds