slideshow11

samenwerking21 november 2015 

"Samen sterker” geldt ook voor Kenniscentrum Groen & Handicap. Want onze bestuursleden en adviseurs hebben niet alle kennis in huis. Daarom zoeken wij samenwerking met iedereen die de toegankelijkheid van het "groen" ter harte gaat en onze kennis kan verrijken.


Het gaat daarbij om verschillende aspecten van onze adviesactiviteiten:

 • Denk aan gegevens uit onderzoek, zodat wij met nog meer overtuiging de noodzaak van toegankelijk groen naar voren kunnen brengen. Ook al zijn we geen belangenbehartiger, toch moeten we onze “drive” ook ontlenen uit onweerlegbare onderzoekresultaten.
 • Denk ook aan ontwerpers en uitvoerders van praktische oplossingen voor –redelijk- te verbeteren situaties die de mensen met een beperking in het groen tegenkomen.
 • Maar ook aan de meer gedragswetenschappelijke kant van ons werk: hóe bereiken we de mensen met een beperking over hun ervaringen en wensen en daarnaast:
 • Hoe bereiken we de terreinbeheerders, die zich er (nog) niet van bewust zijn dat zij met enige inspanning een nog betere gastheer kunnen zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.
  Het gaat tenslotte om veel mensen; zeker als men beseft dat mensen met een beperking ook graag samen met anderen de natuur in trekken of gewoon een aangenaam wandelingetje wil maken.

De bestuursleden verzamelen hun kennis niet alleen tijdens bijeenkomsten van onderzoekers en mensen uit de praktijk (zoals het Voorjaarsforum van Natuurmonumenten en de - jaarlijkse- Dag van de Openbare Ruimte te Houten), maar zoeken ook op internet.

 • Onze kennis is gemaakt met en beschikbaar gesteld aan organisaties als de Federatie van particulier Grondbezit, waar ook veel landgoedeigenaren bij zijn aangesloten. Daarnaast de Stichting voor Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) en de Nederlandse Kastelen Stichting.
  Met hen bespraken we de wens om naast historische informatie vooral goede en actuele informatie te geven over toegankelijkheid van de tuinen, de terrassen (vaak met horeca) en de wandelpaden.
 • IVN-afdelingen kwamen in beeld bij de Dialoogdag die de provincie Noord-Holland in Amsterdam organiseerde voor vrijwilligers van Noord-Hollandse terreinbeheerders en bij het opzetten van "biowalking" voor slechtzienden in een park bij Leiden.
 • Kenniscentrum Groen & Handicap werkt met Oogvereniging Nederland (Themagroep Geleidehondgebruikers) samen om alle toegankelijke wandelroutes voor geleidehondgebruikers in Nederland in kaart te brengen.
 • Groen & Handicap trad toe en brengt gegevens in over toegankelijke wandelingen bij het omvangrijke en brede netwerk van Beter in het Groen, dat natuur en gezondheid verbindt.
 • Met ZET Brabant (de organisatie in Brabant die werkt aan een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen) zijn we in gesprek om te bezien hoe wij elkaar kunnen aanvullen.

Kortom: Kenniscentrum Groen & Handicap staat open voor samenwerking en roept alle organisaties die daar op willen inhaken om contact met ons op te nemen.

Kees Kuijken, voorzitter Groen & Handicap

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds