slideshow11

Familiepad Assen15 juni 2015
De gemeente Assen heeft enkele jaren geleden een visie opgesteld over "Assen aan de Aa", dat tot doel heeft om langs de rand van de stad de waterhuishouding aan te passen. Er vindt ‘vernatting’ plaats en er worden natuurlijke oevers langs bestaande beekjes gemaakt. Aan de zuidoostkant van de stad worden wandelpaden en een laanbeplanting gerealiseerd, terwijl aan de noordkant een sterrenbos met een voor iedereen toegankelijk familiepad wordt aangelegd. Deze visie is nu in een aantal deelprojecten in uitvoering genomen.

Het familiepad maakt onderdeel uit van het project Amelte. Er komt een recreatieve toegangspoort bij Deurze die bijdraagt aan de landelijke herkenbaarheid van de Drentsche Aa als nationaal landschap en biedt de mensen een duidelijk beginpunt om te recreëren. Het familiepad van ruim twee kilometer wordt geheel van vlak beton gemaakt. Het zal een genot zijn om hier met rolstoel, scootmobiel, kinderwagen en bolderkar over heen te rijden. En door de aanleg van natuurlijke geleidelijnen is het pad ook bruikbaar voor blinden en slechtzienden. Het familiepad is voldoende breed om elkaar te kunnen passeren, er zijn geen steile hellingen en er komen geen hobbels en kuilen. Er komt een bewegwijzering, er komen informatiepanelen maar ook verhalen-palen.

Er worden rustplaatsen met bankjes en tafels gerealiseerd, er komen uitzichtpunten om vogels te spotten en er komt zelfs een grondwatermeter, waarin je de grondwaterstand kan aflezen. Ook andere speelvoorzieningen, gericht op het water, zullen worden aangebracht.
Bij de ontwikkeling van het pad is niet alleen Kenniscentrum Groen & Handicap betrokken, maar ook de plaatselijke gehandicaptenorganisatie met een afvaardiging van blinden en slechtziende mensen.
Het project voor aanleg en inrichting kost € 200.000,00. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2016 het Ameltepad geheel is gerealiseerd.

Giften en donaties

Kenniscentrum Groen & Handicap is opgericht om de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van natuurgebieden, recreatiegebieden en parken voor mensen met een beperking te verbeteren. Het bestuur van het kenniscentrum bestaat uit vrijwilligers. Het kenniscentrum heeft een beperkt budget en is voor bijzondere projecten volledig afhankelijk van fondsen, giften en donaties. Met deze knop kunt u het werk van Groen & Handicap financieel ondersteunen.

 

Steun ons!

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds