slideshow11

Beleef Geef Cheque10 november 2014
De cursus 'Samen de Natuur In' in de Biesbosch voor mensen met een beperking kan ook in 2015 gegeven worden. Dat is mogelijk door een gift van 600 euro van het 'Beleef & Geef de Biesbosch Fonds.

Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park hebben toegezegd het benodigde bedrag aan te vullen, zodat de natuurcursus voor mensen met een beperking ook in 2015 kan worden gegeven.

Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Biesbosch-ondernemers overhandigde voorzitter Marco Verdouw een cheque aan vertegenwoordigers van de beide Biesboschcentra waar de cursus wordt gegeven. Zowel in Drimmelen als in Dordrecht wordt al sinds 2007 jaarlijks een natuurcursus voor mensen met een beperking georganiseerd.

Het Beleef & Geef De Biesbosch Fonds werd in 2013 opgericht door drie recreatie-ondernemers. Inmiddels hebben zich al meer dan 30 bedrijven aangesloten bij het fonds. Zij vragen hun gasten een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van voorzieningen in de Biesbosch. Meer informatie op www.beleefengeefbiesbosch.nl.

Goede voorbeelden van toegankelijkheid

goedevoorbeeldenvantoegankelijkheid Kenniscentrum Groen & Handicap heeft een uitgebreide fotocollectie met goede en minder goede voorbeelden van toegankelijke voorzieningen in natuur- en recreatiegebieden. 

Die foto's zijn te bekijken op www.goedevoorbeelden.nu 

Handboek 'Samen op Pad'

sop

Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden! 

Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 

Interesse? Neem dan contact op met voorzitter Kees Kuijken, keeskuijken@natuurzonderdrempels.nl

Wat voor weer zal het zijn...

Met dank aan...

De activiteiten van Kenniscentrum Groen & Handicap worden mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (voorheen het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten) en het Johanna KinderFonds.

handicapnl

logo Johanna KinderFonds