Toegankelijke wandelpaden in Nederland. Doe mee!

Kenniscentrum Groen & Handicap is in 2011 begonnen met het project "Inventarisatie toegankelijke wandelpaden in Nederland". Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (meer) gebruik (kunnen) gaan maken van wandelpaden in de Nederlandse natuurgebieden en in parken. Boswachters en beheerders van natuurgebieden melden vaak, dat de aangepaste wandelpaden nog weinig gebruikt worden door mensen met een beperking. Een van de oorzaken daarvan is, dat er nog te weinig informatie over de toegankelijke wandelpaden beschikbaar is. Meer bekendheid over deze paden zal het gebruik bevorderen. Klik hier voor de flyer die over dit project is gemaakt. 

Dit project wordt samen met de bezoekers van de natuurgebieden uitgevoerd. Zij kunnen op deze site informatie geven over de toegankelijkheid van wandelpaden bij hen in de buurt. Ook de lokale gehandicapten-, patiënten- en ouderenorganisaties worden bij het project betrokken. 

Door Kenniscentrum Groen & Handicap is onderstaand informatieblad gemaakt om te bepalen voor welke doelgroep een wandelpad geschikt is. (pdf-bestand)

geschiktheid van een wandelroute

  

overzichtvanwandelpaden  invoerenvaneenwandelpadwijzigingendoorgeven

 

Het project is mogelijk gemaakt met financiële steun van het Revalidatiefonds en Ars Donandi.